આજે એશિયાકપમાં હાઈ-વોલ્ટેજ જંગ: 3:00 વાગે શરુ થશે ભારત- પાકિસ્તાનની વન-ડે મેચ, 11 મહિના બાદ બન્ને દેશો ક્રિકેટમા આમને-સામને આવ્યા

આજે એશિયાકપમાં હાઈ-વોલ્ટેજ જંગ: 3:00 વાગે શરુ થશે ભારત- પાકિસ્તાનની વન-ડે મેચ, 11 મહિના બાદ બન્ને દેશો ક્રિકેટમા આમને-સામને આવ્યા