આજે ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બીજી વન-ડે મેચ, રાયપુરના શહિદ વીર નારાયણસિંહ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિમમાં બપોરે 1.30 વાગે શરુ થશે મુકાબલો

આજે ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બીજી વન-ડે મેચ, રાયપુરના શહિદ વીર નારાયણસિંહ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિમમાં બપોરે 1.30 વાગે શરુ થશે મુકાબલો