બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી: પહેલી ઇનિંગમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ 177 રનમાં ઓલ-આઉટ, જાડેજાએ લીધી 5 વિકેટ; ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્કોર 77/1

બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી: પહેલી ઇનિંગમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ 177 રનમાં ઓલ-આઉટ, જાડેજાએ લીધી 5 વિકેટ; ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્કોર 77/1