નાગપુરમાં રમાનારી પ્રથમ ટેસ્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતી લીધી બેટિંગ, બે રનમાં ગુમાવી બે વિકેટ, ભારતની શાનદાર શરૂઆત

નાગપુરમાં રમાનારી પ્રથમ ટેસ્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતી લીધી બેટિંગ, બે રનમાં ગુમાવી બે વિકેટ, ભારતની શાનદાર શરૂઆત