હોકી વર્લ્ડ કપમાં ન્યૂઝીલેન્ડે પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં ભારતને 4-5થી હરાવ્યું, ટીમ ઇન્ડિયા ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર, કરોડો ફેન્સ નિરાશ

હોકી વર્લ્ડ કપમાં ન્યૂઝીલેન્ડે પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં ભારતને 4-5થી હરાવ્યું, ટીમ ઇન્ડિયા ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર, કરોડો ફેન્સ નિરાશ