ઈન્ડિયન એરફોર્સને ટૂંક સમયમાં મળશે 12 નવા સ્વદેશી Su-30MKI એરક્રાફ્ટ, વિમાનોનું નિર્માણ હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ દ્વારા ભારતમાં જ કરવામાં આવશે

ઈન્ડિયન એરફોર્સને ટૂંક સમયમાં મળશે 12 નવા સ્વદેશી Su-30MKI એરક્રાફ્ટ, વિમાનોનું નિર્માણ હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ દ્વારા ભારતમાં જ કરવામાં આવશે