અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગમાં ચીનનો ભારતીય સીમામાં ઘૂસવાના પ્રયાસ બાદ ભારતીય અને ચીની સેના વચ્ચે અથડામણ, બંને પક્ષના સૈનિકો ઘાયલ

અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગમાં ચીનનો ભારતીય સીમામાં ઘૂસવાના પ્રયાસ બાદ ભારતીય અને ચીની સેના વચ્ચે અથડામણ, બંને પક્ષના સૈનિકો ઘાયલ