ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી T20 મેચ વરસાદને કારણે એકપણ બોલ ફેંક્યા વિના રદ્દ

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી T20 મેચ વરસાદને કારણે એકપણ બોલ ફેંક્યા વિના રદ્દ