આવતીકાલે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે 3 મેચોની T20ની સિરીઝનો પ્રારંભ, બપોરે 12 વાગ્યે મેચ શરુ થશે

આવતીકાલે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે 3 મેચોની T20ની સિરીઝનો પ્રારંભ, બપોરે 12 વાગ્યે મેચ શરુ થશે