અમદાવાદમાં રમાઈ રહેલી ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયાની ચોથી ટેસ્ટ મેચ ડ્રો, ટીમ ઈન્ડિયાએ 2-1થી જીતી સિરીઝ

અમદાવાદમાં રમાઈ રહેલી ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયાની ચોથી ટેસ્ટ મેચ ડ્રો, ટીમ ઈન્ડિયાએ 2-1થી જીતી સિરીઝ