પાકિસ્તાનના પૂર્વ પીએમ ઈમરાન ખાનને મોટો ઝટકો: તેમની ખુબજ નજીક ગણાતા અને તેમની પાર્ટી PTIના દિગગજ નેતા ફવાદ ચૌધરીએ આપ્યું રાજીનામું

પાકિસ્તાનના પૂર્વ પીએમ ઈમરાન ખાનને મોટો ઝટકો: તેમની ખુબજ નજીક ગણાતા અને તેમની પાર્ટી PTIના દિગગજ નેતા ફવાદ ચૌધરીએ આપ્યું રાજીનામું