પાકિસ્તાનના પૂર્વ PM ઇમરાન ખાને ભારતની વિદેશનીતિના કર્યા વખાણ અને ISIની પોલ ખોલવાની આપી ધમકી

પાકિસ્તાનના પૂર્વ PM ઇમરાન ખાને ભારતની વિદેશનીતિના કર્યા વખાણ અને ISIની પોલ ખોલવાની આપી ધમકી