ભર ઉનાળે ગુજરાતમાં અષાઢી માહોલ: સુરત, અમરેલી, ધારી સહિત ગીર પંથકમાં ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ, ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો

ભર ઉનાળે ગુજરાતમાં અષાઢી માહોલ: સુરત, અમરેલી, ધારી સહિત ગીર પંથકમાં ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ, ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો