અમેરિકાના સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં રાહુલ ગાંધીએ આપ્યું ભાષણ, કહ્યું- ‘કેટલાક લોકો બધું જાણે છે, તેઓ ભગવાનને પણ ભ્રમિત કરી શકે છે, અમારા પીએમ મોદી તેમાંના એક છે’

અમેરિકાના સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં રાહુલ ગાંધીએ આપ્યું ભાષણ, કહ્યું- ‘કેટલાક લોકો બધું જાણે છે, તેઓ ભગવાનને પણ ભ્રમિત કરી શકે છે, અમારા પીએમ મોદી તેમાંના એક છે’