યુક્રેન સાથે યુદ્ધ મામલે ઇન્ટરનેશનલ કોર્ટે કાઢ્યુ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિનની ધરપકડનું વૉરંટ, રશિયાએ કહ્યું- ‘જોઈએ છે કોનામાં આટલી તાકાત છે!’

યુક્રેન સાથે યુદ્ધ મામલે ઇન્ટરનેશનલ કોર્ટે કાઢ્યુ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિનની ધરપકડનું વૉરંટ, રશિયાએ કહ્યું- ‘જોઈએ છે કોનામાં આટલી તાકાત છે!’