મહારાષ્ટ્રનું ગવર્નર પદ છોડશે ભગતસિંહ કોશ્યરી; કહ્યું- પીએમ મોદીને જણાવી દીધું છે, હું તમામ રાજકીય જવાબદારીઓમાંથી મુક્ત થવા માંગુ છું

મહારાષ્ટ્રનું ગવર્નર પદ છોડશે ભગતસિંહ કોશ્યરી; કહ્યું- પીએમ મોદીને જણાવી દીધું છે, હું તમામ રાજકીય જવાબદારીઓમાંથી મુક્ત થવા માંગુ છું