સિંગલ ચાર્જમાં 613 કિલોમીટર રેન્જવાળી ઇલેક્ટ્રિક કાર Hyundai Ioniq 5 ને મળ્યા 650 બુકિંગ, માર્ચ મહિનાથી શરુ થશે ડિલીવરી

સિંગલ ચાર્જમાં 613 કિલોમીટર રેન્જવાળી ઇલેક્ટ્રિક કાર Hyundai Ioniq 5 ને મળ્યા 650 બુકિંગ, માર્ચ મહિનાથી શરુ થશે ડિલીવરી