વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપમાં એચએસ પ્રણોયે બે વખતના ચેમ્પિયન ડેનમાર્કના વિક્ટર એક્સેલસનને હરાવી રચ્યો ઈતિહાસ, સેમી-ફાઇનલમાં કર્યો પ્રવેશ

વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપમાં એચએસ પ્રણોયે બે વખતના ચેમ્પિયન ડેનમાર્કના વિક્ટર એક્સેલસનને હરાવી રચ્યો ઈતિહાસ, સેમી-ફાઇનલમાં કર્યો પ્રવેશ