દિલ્હીની સ્ટાર્ટઅપ કંપની હોપ ઇલેક્ટ્રિકએ લોન્ચ કર્યું 120 કિમીની રેન્જવાળું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર ‘Leo’, કિંમત 1 લાખ રૂપિયાથી ઓછી

દિલ્હીની સ્ટાર્ટઅપ કંપની હોપ ઇલેક્ટ્રિકએ લોન્ચ કર્યું 120 કિમીની રેન્જવાળું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર ‘Leo’, કિંમત 1 લાખ રૂપિયાથી ઓછી