શિકાગો એરપોર્ટ પર ટેક્નિકલ ખામીના કારણે ઉડાન ન ભરી શકી ફ્લાઈટો , હોંગકોંગ એરપોર્ટ પર પણ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ ઠપ્પ થતા સેંકડો મુસાફરો ફસાયા

શિકાગો એરપોર્ટ પર ટેક્નિકલ ખામીના કારણે ઉડાન ન ભરી શકી ફ્લાઈટો , હોંગકોંગ એરપોર્ટ પર પણ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ ઠપ્પ થતા સેંકડો મુસાફરો ફસાયા