હોન્ડા કંપનીએ લોન્ચ કર્યું એક્ટિવાનું ચાવી વગરનું નવું વેરિએન્ટ Activa H-smart, ઓટોમેટિક થશે લોક-અનલોક, કિંમત 74536 રૂપિયાથી શરુ

હોન્ડા કંપનીએ લોન્ચ કર્યું એક્ટિવાનું ચાવી વગરનું નવું વેરિએન્ટ Activa H-smart, ઓટોમેટિક થશે લોક-અનલોક, કિંમત 74536 રૂપિયાથી શરુ