જાન્યુઆરી 2024માં લોન્ચ થશે હોન્ડા એક્ટિવાનું ઈલેક્ટ્રિક મોડલ, કંપનીના સીઈઓ અત્સુશી ઓગાટાએ કર્યું કન્ફર્મ

જાન્યુઆરી 2024માં લોન્ચ થશે હોન્ડા એક્ટિવાનું ઈલેક્ટ્રિક મોડલ, કંપનીના સીઈઓ અત્સુશી ઓગાટાએ કર્યું કન્ફર્મ