નવા વર્ષની શરૂઆતમાંજ Homesfy Realty ના IPO ની શેરબજારમાં ઘમાકેદાર એન્ટ્રી; ખુલતા જ 46 ટકાથી વધુ રીટર્નથી રોકાણકારો થયા માલામાલ

નવા વર્ષની શરૂઆતમાંજ Homesfy Realty ના IPO ની શેરબજારમાં ઘમાકેદાર એન્ટ્રી; ખુલતા જ 46 ટકાથી વધુ રીટર્નથી રોકાણકારો થયા માલામાલ