કોંગ્રેસની ભારત જોડો યાત્રા પર કોરોનાનો ખતરો; સ્વાસ્થ્ય મંત્રીએ રાહુલ ગાંધીને પત્ર લખી કહ્યું- ‘કોરોનાની ગાઈડલાઈન્સનું પાલન કરો જો તેમ ન થાય તો યાત્રા સ્થગિત કરો’