આઠ વર્ષની ગુંજન સિન્હાએ રૂબીના દિલાઈક સહીત દિગ્ગજ સેલેબ્રીટીઓને પછાડી જીત્યો  Jhalak Dikhhla Jaa 10 Winner નો ખિતાબ

આઠ વર્ષની ગુંજન સિન્હાએ રૂબીના દિલાઈક સહીત દિગ્ગજ સેલેબ્રીટીઓને પછાડી જીત્યો Jhalak Dikhhla Jaa 10 Winner નો ખિતાબ