આજે રિલીઝ થઈ શાહરુખ ખાનની વિવાદિત ફિલ્મ ‘પઠાણ’, સિનેમાઘરોની બહાર ગોઠવાયો ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત, હાઉસફુલ જઈ રહ્યા છે શો

આજે રિલીઝ થઈ શાહરુખ ખાનની વિવાદિત ફિલ્મ ‘પઠાણ’, સિનેમાઘરોની બહાર ગોઠવાયો ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત, હાઉસફુલ જઈ રહ્યા છે શો