ગુજરાતમાં સતત સાતમી વખત ભાજપની સરકાર: CM અને CRએ એકબીજાના મો મીઠા કરાવ્યાં, 12 ડિસેમ્બરે ભૂપેન્દ્ર પટેલ મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લેશે

ગુજરાતમાં સતત સાતમી વખત ભાજપની સરકાર: CM અને CRએ એકબીજાના મો મીઠા કરાવ્યાં, 12 ડિસેમ્બરે ભૂપેન્દ્ર પટેલ મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લેશે