વડોદરામાં કોંગ્રેસમાં ભંગાણ: પૂર્વ પ્રમુખ પ્રશાંત પટેલે કોંગ્રેસ પાર્ટીના તમામ પદ-હોદ્દા પરથી રાજીનામું આપ્યું, કહ્યું- ‘PM મોદીના જન્મદિને સમર્થકો સાથે ભાજપનો કેસરિયો ધારણ કરીશ’

વડોદરામાં કોંગ્રેસમાં ભંગાણ: પૂર્વ પ્રમુખ પ્રશાંત પટેલે કોંગ્રેસ પાર્ટીના તમામ પદ-હોદ્દા પરથી રાજીનામું આપ્યું, કહ્યું- ‘PM મોદીના જન્મદિને સમર્થકો સાથે ભાજપનો કેસરિયો ધારણ કરીશ’