મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કેબિનેટ સાથે રાજ્યપાલને ઔપચારિક રાજીનામું આપ્યું; આવતીકાલે કમલમમાં નવી સરકારની તૈયારીઓ શરુ

મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કેબિનેટ સાથે રાજ્યપાલને ઔપચારિક રાજીનામું આપ્યું; આવતીકાલે કમલમમાં નવી સરકારની તૈયારીઓ શરુ