નિતી આયોગ ગવર્નિંગ કાઉન્સિલની બેઠક માટે 27-28 મેના રોજ દિલ્હી જશે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ, નવા સંસદ ભવનના લોકાર્પણ પ્રસંગમાં પણ આપશે હાજરી

નિતી આયોગ ગવર્નિંગ કાઉન્સિલની બેઠક માટે 27-28 મેના રોજ દિલ્હી જશે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ, નવા સંસદ ભવનના લોકાર્પણ પ્રસંગમાં પણ આપશે હાજરી