ભાજપે ગુજરાત ચૂંટણીમાં 160 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરીઃ મોટાભાગના નેતા પર લાગી નો-રિપિટ થીયરી, હાર્દિક પટેલ વિરમગામથી ચુંટણી લડશે

ભાજપે ગુજરાત ચૂંટણીમાં 160 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરીઃ મોટાભાગના નેતા પર લાગી નો-રિપિટ થીયરી, હાર્દિક પટેલ વિરમગામથી ચુંટણી લડશે