ગ્રેમી એવોર્ડ્સ 2023: ભારતીય મ્યૂઝિક કમ્પોઝર રિકી કેજને ત્રીજીવાર મળ્યો ગ્રેમી એવોર્ડ, કહ્યું- ‘હું આ એવોર્ડ ભારતને સમર્પિત કરું છું’

ગ્રેમી એવોર્ડ્સ 2023: ભારતીય મ્યૂઝિક કમ્પોઝર રિકી કેજને ત્રીજીવાર મળ્યો ગ્રેમી એવોર્ડ, કહ્યું- ‘હું આ એવોર્ડ ભારતને સમર્પિત કરું છું’