ગોરખનાથ મંદિર પર આતંકી હુમલાના આરોપી અહમદ મુર્તજાને NIA કોર્ટે આપી ફાંસીની સજા

ગોરખનાથ મંદિર પર આતંકી હુમલાના આરોપી અહમદ મુર્તજાને NIA કોર્ટે આપી ફાંસીની સજા