બ્લૂટૂથ કૉલિંગ અને દમદાર હેલ્થ ફીચર્સ સાથે GizFit PLASMA સ્માર્ટવોચ માત્ર 1799 રૂપિયામાં લોન્ચ

બ્લૂટૂથ કૉલિંગ અને દમદાર હેલ્થ ફીચર્સ સાથે GizFit PLASMA સ્માર્ટવોચ માત્ર 1799 રૂપિયામાં લોન્ચ