અમદાવાદના સીટીએમ ઓવરબ્રિજ પરથી એક યુવતીએ કર્યો આત્મહત્યાનો પ્રયાસ: ગંભીર ઇજા થતા રસ્તા પર જ 108 દ્વારા સારવાર