પીએમ મોદીએ પશ્ચિમ બંગાળમાં એક સભાને સંબોધિત કરતી વખતે કર્યા વિપક્ષ પર આકરા પ્રહાર, કહ્યું- ‘અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવ્યા પછી મતદાનથી ભાગી ગયા, ઘમંડીયા ગઠબંધનનો પર્દાફાશ’

પીએમ મોદીએ પશ્ચિમ બંગાળમાં એક સભાને સંબોધિત કરતી વખતે કર્યા વિપક્ષ પર આકરા પ્રહાર, કહ્યું- ‘અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવ્યા પછી મતદાનથી ભાગી ગયા, ઘમંડીયા ગઠબંધનનો પર્દાફાશ’