USમાં Bomb Cycloneમાં અત્યાર સુધીમાં 60 લોકો બરફની ચાદરમાં દટાયા; લોકોના ઘર અને કાર ફ્રીઝમાં ફેરવાયા; જુઓ ત્યાની કેટલીક તસ્વીરો