પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અને દિગ્ગજ સમાજવાદી નેતા શરદ યાદવનું 75 વર્ષની ઉંમરે નિધન, પુત્રીએ આપી જાણકારી

પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અને દિગ્ગજ સમાજવાદી નેતા શરદ યાદવનું 75 વર્ષની ઉંમરે નિધન, પુત્રીએ આપી જાણકારી