પાકિસ્તાનના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જનરલ પરવેઝ મુશર્રફનું 79 વર્ષની વયે નિધન, દુબઈની હોસ્પિટલમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહી હતી સારવાર

પાકિસ્તાનના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જનરલ પરવેઝ મુશર્રફનું 79 વર્ષની વયે નિધન, દુબઈની હોસ્પિટલમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહી હતી સારવાર