કર્ણાટકના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને બીજેપી નેતા બીએસ યેદિયુરપ્પાએ કરી ચૂંટણીના રાજકારણમાંથી રીટાયર્ડ થવાની જાહેરાત

કર્ણાટકના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને બીજેપી નેતા બીએસ યેદિયુરપ્પાએ કરી ચૂંટણીના રાજકારણમાંથી રીટાયર્ડ થવાની જાહેરાત