લોકસભા ચૂંટણી પહેલા ગુજરાત કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો: 4 વખત ઘારાસભ્ય રહી ચૂકેલા ધીરુભાઈ ભીલ ભાજપમાં જોડાયા, સી.આર.પાટીલનાં હસ્તે ધારણ કર્યો કેસરીયો

લોકસભા ચૂંટણી પહેલા ગુજરાત કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો: 4 વખત ઘારાસભ્ય રહી ચૂકેલા ધીરુભાઈ ભીલ ભાજપમાં જોડાયા, સી.આર.પાટીલનાં હસ્તે ધારણ કર્યો કેસરીયો