બ્રાઝિલના ઓલ ટાઈમ ગ્રેટ ફૂટબોલ ખેલાડી પેલેની હાલત ગંભીર, કેન્સરના કારણે સતત બગડી રહી છે તબિયત

બ્રાઝિલના ઓલ ટાઈમ ગ્રેટ ફૂટબોલ ખેલાડી પેલેની હાલત ગંભીર, કેન્સરના કારણે સતત બગડી રહી છે તબિયત