નવા બજેટમાં નોકરિયાત વર્ગને મોટી રાહત: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ટેક્સ સ્લેબને લઈ કરી મોટી જાહેરાત, 7 લાખ સુધીની આવક પર નહિ લાગે કોઈ ટેક્સ

નવા બજેટમાં નોકરિયાત વર્ગને મોટી રાહત: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ટેક્સ સ્લેબને લઈ કરી મોટી જાહેરાત, 7 લાખ સુધીની આવક પર નહિ લાગે કોઈ ટેક્સ