કડકડતી ઠંડી વચ્ચે ધુમ્મસમાં ખોવાયું દિલ્હી-એનસીઆર, વિઝિબિલિટી ઝીરો થતા વાહનચાલકો હેરાન, રેડ એલર્ટ જાહેર, કેટલીક ફ્લાઈટ જયપુર ડાયવર્ટ

કડકડતી ઠંડી વચ્ચે ધુમ્મસમાં ખોવાયું દિલ્હી-એનસીઆર, વિઝિબિલિટી ઝીરો થતા વાહનચાલકો હેરાન, રેડ એલર્ટ જાહેર, કેટલીક ફ્લાઈટ જયપુર ડાયવર્ટ