12 વર્ષમાં પહેલીવાર ભારત આવી શકે છે પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી, એસ જયશંકરે ગોવામાં આયોજિત SCO ની બેઠક માટે બિલાવલ ભુટ્ટો ઝરદારીને મોકલ્યું આમંત્રણ

12 વર્ષમાં પહેલીવાર ભારત આવી શકે છે પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી, એસ જયશંકરે ગોવામાં આયોજિત SCO ની બેઠક માટે બિલાવલ ભુટ્ટો ઝરદારીને મોકલ્યું આમંત્રણ