મહિલા ફીફા વિશ્વ કપની ફાઈનલમાં સ્પેનની ટીમે ઈંગ્લેન્ડને 1-0થી હરાવી પહેલીવાર બની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન, ઓલ્ગા કાર્મોનાએ 29મી મિનિટે ગોલ કરી અપાવી જીત

મહિલા ફીફા વિશ્વ કપની ફાઈનલમાં સ્પેનની ટીમે ઈંગ્લેન્ડને 1-0થી હરાવી પહેલીવાર બની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન, ઓલ્ગા કાર્મોનાએ 29મી મિનિટે ગોલ કરી અપાવી જીત