પાકિસ્તાની ફિલ્મ થશે ભારતમાં રિલીઝ: ફવાદ ખાન તથા માહિરા ખાનની પંજાબી ફિલ્મ ‘ધ લીજેન્ડ ઑફ મૌલા જટ્ટ’ 30 ડિસેમ્બરે દિલ્હી-NCR અને પંજાબમાં થશે રિલીઝ

પાકિસ્તાની ફિલ્મ થશે ભારતમાં રિલીઝ: ફવાદ ખાન તથા માહિરા ખાનની પંજાબી ફિલ્મ ‘ધ લીજેન્ડ ઑફ મૌલા જટ્ટ’ 30 ડિસેમ્બરે દિલ્હી-NCR અને પંજાબમાં થશે રિલીઝ