ઈમરાન ખાને ચૂંટણી પંચને 10 અબજ રૂપિયાના માનહાનિના કેસની આપી ધમકી, કહ્યું- મારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન

ઈમરાન ખાને ચૂંટણી પંચને 10 અબજ રૂપિયાના માનહાનિના કેસની આપી ધમકી, કહ્યું- મારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન