ભારત વિરોધી ગણાતા માલદીવના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અબ્દુલ્લા યામીનને મની લોન્ડરિંગ અને ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં થઈ 11 વર્ષની જેલની સજા

ભારત વિરોધી ગણાતા માલદીવના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અબ્દુલ્લા યામીનને મની લોન્ડરિંગ અને ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં થઈ 11 વર્ષની જેલની સજા