ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવી વુમન્સ અંડર-19 T20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલમાં પહોચી ટીમ ઇન્ડિયા, 29 જાન્યુઆરીએ ઇંગ્લેન્ડ સાથે થશે મુકાબલો

ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવી વુમન્સ અંડર-19 T20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલમાં પહોચી ટીમ ઇન્ડિયા, 29 જાન્યુઆરીએ ઇંગ્લેન્ડ સાથે થશે મુકાબલો